Ga naar de inhoud

Vertrouwenspersoon

Joanny

GV Ommoord-turnen-vloer

Rol en taken vertrouwenspersoon

  • De vertrouwenspersoon heeft een eigen plaats en verantwoordelijkheid binnen en buiten de vereniging, en treedt voornamelijk op voor leden en ouders.
  • Bij conflicten treedt zij op als intermediair tussen de betrokken partijen, waarbij ze gevraagd kan worden om als bemiddelaar op te treden.
  • De vertrouwenspersoon treedt in alle situaties onpartijdig op.
  • Ze behandelt zaken in vertrouwelijke sfeer en stelt alleen derden in kennis met toestemming van de betrokkene.
  • Alleen met toestemming van de betrokkene vindt zonodig verder overleg plaats afbeeen brengt de vertrouwenspersoon rapport uit bij het bestuur.