Ga naar de inhoud
Home » Nieuws » Binnenkort Algemene Ledenvergadering met Statutenwijziging

Binnenkort Algemene Ledenvergadering met Statutenwijziging

Uw stem is hard nodig!
Minimaal één keer per jaar organiseren we een Algemene Ledenvergadering. Hierin wordt de financiële stand van zaken met u gedeeld en worden belangrijke bestuurlijke en organisatorische zaken doorgenomen. Sommige beslissingen kunnen alleen met meerderheid van stemmen doorgang vinden. Dit jaar hebben wij jullie nodig om onze statuten te updaten. Onze statuten zijn namelijk sinds 1982 niet meer aangepast en voldoen daardoor niet meer aan de nieuwste wetgevingen. Wij gaan er van uit dat u net zo graag als ons wilt dat de statuten zo snel mogelijk weer aan de eisen voldoen, en doen daarom binnenkort een beroep op u, om uw stem te komen uitbrengen. Zonder uw stem kunnen wij de statuten NIET door de notaris laten goedkeuren. Helpt u mee? Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie.